لیست سفارش
0 گزینه‌ها - 0 ﷼
لیست سفارشات شما خالی است!
محصول شما هزینه

فرم درخواست ثبت نام در شرکت تعاونی مصرف کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تهران

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در شرکت تعاونی مصرف کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تهران
  • کپی آخرین حکم استخدامی
  • کپی آخرین فیش حقوقی
  • عکس پرسنلی 3*4
  • تصویر صفحه اول شناسنامه
  • تصویر فیش واریزی به مبلغ 30 هزار تومان به حساب 10905355002 به نام شرکت تعاونی مصرف کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب تهران
  • تصویر کارت ملی
  • کلیه تصاویر باید توسط دفتر کل دادسرای برابر اصل شود

نام و نام خانوادگی
Invalid Input

کد پرسنلی
Invalid Input

کد ملی(*)
Invalid Input

نوع استخدام
Invalid Input

موبایل(*)
Invalid Input

محل خدمت
Invalid Input

توضیحات
Invalid Input

عکس پرسنلی
Invalid Input

تصویر کارت ملی
Invalid Input

تصویر صفحه اول شناسنامه
Invalid Input

تصویر آخرین فیش حقوقی
Invalid Input

تصویر حکم استخدامی
Invalid Input

ارسال فیش واریزی بانک
Invalid Input

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
Invalid Input

بالا